Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
22/01/1993
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Mình là sinh viên ngành CNTT

Bạn bè (8 bạn)