Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/01/1994
Môn học cố vấn
Foreign Language
Tiểu sử
Giải Nhì HSG cấp Tỉnh môn Tiếng Anh
Giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp Tỉnh
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế
Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM