Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
03/02/1996
Giới tính
Nữ

Bạn bè (2 bạn)