Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
17/03/1997
Giới tính
Nam

Bạn bè (7 bạn)