Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
09/12/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Đồng Quan - Hà Nội