Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử Zuni.vn

I. Nguyên tắc chung
 • Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn trực thuộc Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Zuni là trang chia sẻ kiến thức, giao lưu học hỏi giữa người dạy và người học trên cả nước. Khách hàng thành viên của Zuni.vn là tổ chức, cá nhân có mong muốn dạy và học trực tuyến. Mọi hoạt động của sàn Zuni.vn nhằm hướng tới cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc dạy và học trực tuyến và phát huy tối đa giá trị của thương mại điện tử, Zuni.vn đã nhận được sự tín nhiệm của các tổ chức giáo dục, cá nhân trong ngành giáo dục lựa chọn hợp tác.
 • Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử Zuni.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật
 • Các thành viên tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT Zuni.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 • Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn.
II. Quy định chung
 1. Giải thích từ ngữ
  • Zuni: là tên viết tắt của công ty cổ phần công nghệ Zuni
  • Zuni.vn: Sàn giao dịch thương mại điện tử Zuni
  • Quy chế hoạt động: là Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT zuni.vn.
  • Thành viên: là người tham gia Sàn giao dịch Thương mại điện tử Zuni bao gồm nhưng không giới hạn: học viên và giảng viên.
  • Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
  • Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
 2. Tên miền Sàn giao dịch TMĐT là: http://zuni.vn do công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Zuni sở hữu và quản lý.
 3. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp được Sàn giao dịch thương mại Zuni.vn công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ cụ thể:
  • Giảng viên: là người tạo ra khóa học, giảng dạy trong khóa học và đăng bán khóa học.
  • Học viên: là người tham gia học tập trên Zuni.vn, là người trả phí cho các khóa học có phí khi tham gia vào học.
 4. Lĩnh vực hoạt động
  • Zuni.vn tạo ra môi trường dạy và học, cho phép các thành viên tạo các khóa học về nhiều lĩnh vực khác nhau và đăng tải trên Zuni. Đồng thời Zuni cho phép học viên tạo tài khoản đăng ký tham gia các khóa học miễn phí / có phí tùy theo nhu cầu học viên.
 5. Quy định về hoạt động
  • Thành viên cần kê khai các Thông Tin Cá Nhân và được chứng thực bởi Zuni.vn trước khi đăng khóa học có tính phí. Các thông tin được cung cấp bởi thành viên là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.
  • Các khóa học đăng tải trên zuni.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không có nội dung cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi cấm như: chống phá nhà nước, trái với đạo đức, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc nội dung kiến thức, vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.
  • Các khóa học đăng tải trên zuni.vn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về giảng dạy, đáp ứng các tiêu chuẩn của Zuni về khóa học. Giảng viên tự chịu trách nhiệm với học viên, zuni và pháp luật về các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn như chất lượng, kiến thức chuyên môn, bản quyền của khóa học.
  • Khóa học trên sàn giao dịch Zuni.vn được kiểm duyệt chất lượng và giám sát chặt chẽ trước khi đăng tải lên.
  • Giảng viên có quyền chủ động xây dựng mức học phí của khóa học. Trong quá trình phê duyệt nội dung, Zuni.vn sẽ tư vấn về mức học phí hợp lý cho giảng viên nếu giảng viên yêu cầu.
  • Người học tự nguyện nộp học phí và đăng kí học dựa trên các thông tin ban đầu của khóa học như giới thiệu về khóa học, thông tin giảng viên, khung chương trình của khóa học.
III. Quy trình giao dịch
 1. Quy trình dành cho người đăng ký khóa học
  • Bước 1: Chọn khóa học
   Người học vào trang danh sách khóa học, sử dụng công cụ lọc để tìm kiếm khóa học phù hợp với nhu cầu. Nhấn chuột vào ảnh đại diện hoặc tiêu đề khóa học để vào trang giới thiệu khóa học.
  • Bước 2: Đăng kí học

   Tại trang giới thiệu khóa học, người học có thể xem các thông tin chung về khóa học.

   Để đăng ký khóa học:

   • Nếu khóa học miễn phí, nhấn nút “Bắt đầu học” rồi chuyển qua bước 4.
   • Nếu khóa học có phí, nhấn nút “Mua khóa học” rồi chuyển qua bước 3.
  • Bước 3: Thanh toán
  • Bước 4: Vào học
   Sau khi đăng kí khóa học thành công, Zuni.vn sẽ tự động chuyển đến trang chi tiết khóa học. Người học có thể bắt đầu học như xem video, tài liệu, làm bài tập… tùy thuộc vào chương trình của từng khóa học.
 2. Quy trình dành cho người đăng tải khóa học
  1. Quy trình phát hành khóa học
   • Bước 1: Tạo khóa học
   • Bước 2: Thiết lập thông tin cơ bản của khóa học

    Các thông tin chung của khóa học gồm có 2 nội dung:

    • Thông tin của khóa học: Tên khóa học, môn học, thời gian phát hành khóa học, hình đại diện, giới thiệu, học phí, video giới thiệu…
    • Thông tin giảng viên, trợ giảng: thêm/xóa đồng giảng viên, trợ giảng.
   • Bước 3: Xây dựng chương trình và đăng tải nội dung của khóa học
    Giảng viên của khóa học tạo khung chương trình khóa học theo cấu trúc chương bài và đăng tải nội dung theo khung chương trình khóa học.
   • Bước 4: BQT kiểm duyệt
    Zuni.vn sẽ kiểm duyệt khóa học theo tiêu chuẩn Zuni.vn đề ra (Theo Phụ lục I – Bảng danh sách tiêu chuẩn phê duyệt khóa học kèm theo Quy chế).
   • Bước 5: Xác thực thông tin

    Đ/v khóa học có nội dung đạt tiêu chuẩn phát hành, Zuni.vn sẽ liên lạc với giảng viên để yêu cầu giảng viên gửi thông tin xác thực.

    Đ/v khóa học có phí, yêu cầu giảng viên kí hợp đồng.

   • Bước 6: Phát hành khóa học

    Zuni.vn phát hành sau khi thủ tục hoàn tất.

    Khóa học được phát hành sẽ xuất hiện trên danh sách khóa học của zuni.vn: http://zuni.vn/danh-sach-khoa-hoc.

  2. Quy trình cập nhật nội dung khóa học
   • Bước 1: Giảng viên cập nhật khóa học
    Giảng viên cập nhật các thông tin cơ bản hoặc nội dung của khóa học và yêu cầu cập nhật khóa học (không bao gồm trường hợp thay đổi khóa học miễn phí sang có phí).
   • Bước 2: BQT kiểm duyệt khóa học
    Zuni.vn sẽ kiểm duyệt các nội dung mới hoặc được cập nhật của khóa học theo tiêu chuẩn Zuni.vn đề ra.
   • Bước 3: Cập nhật khóa học
    Các cập nhật sẽ được chính thức đưa lên khóa học khi tất cả cập nhật được duyệt. Trong trường hợp một trong số các cập nhật chưa đạt tiêu chuẩn, toàn bộ cập nhật sẽ không được duyệt.
  3. Quy trình chuyển khóa học từ miễn phí sang có phí
   • Bước 1: Giảng viên chuyển khóa học từ miễn phí sang có phí
    Giảng viên chuyển khóa học từ miễn phí sang có phí và yêu cầu cập nhật. Khóa học sẽ chuyển sang chế độ “tạm ngưng phát hành”.
   • Bước 2: BQT kiểm duyệt khóa học
    Zuni.vn sẽ kiểm duyệt các nội dung mới hoặc được cập nhật của khóa học theo tiêu chuẩn Zuni.vn đề ra. Zuni.vn sẽ liên hệ với giảng viên để tiến hành kí thỏa thuận hợp tác.
   • Bước 3: Cập nhật khóa học
    Chính thức đưa khóa học lên danh sách khóa học với học phí mới cùng với các cập nhật khác.
IV. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
 1. Quy trình thông báo vi phạm
  • Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua sàn thương mại điện tử Zuni vi phạm bao gồm nhưng không không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung… vui lòng thông báo cho Zuni về việc vi phạm trên theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  • Zuni sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà Zuni nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Để giúp Zuni có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của thành viên khiếu nại, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
   • Nội dung vi phạm
   • Căn cứ vi phạm
   • Thông tin liên hệ của thành viên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại, email để Zuni có thể liên hệ với bạn.
   • Người khiếu nại tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo khiếu nại của mình là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
 2. Các bước khiếu nại
  • Bước 1: Học viên gửi khiếu nại
  • Bước 2: Xem xét và tiếp nhận
   • Nếu khiếu nại hợp lệ, Zuni sẽ tiếp nhận và mở phiên khiếu nại, và áp dụng biện pháp ngăn chặn nếu có.
   • Nếu khiếu nại không hợp lệ thì Zuni gửi thông báo trả lời, kết thúc khiếu nại.
  • Bước 3: Đối chất, xác minh, xử lý khiếu nại
   • Zuni thực hiện chức năng điều phối khiếu nại.
   • Zuni yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập chứng cứ và phân tích, đánh giá chứng cứ.
   • Zuni điều phối các bên hòa giải, nếu hòa giải thành, các bên đã đi đến thỏa thuận và thống nhất. Người khiếu nại rút đơn khiếu nại, kết thúc khiếu nại. Zuni bỏ ngăn chặn.
   • Trường hợp hòa giải không thành, Zuni căn cứ vào các chứng cứ thực tế đưa ra phán quyến và yêu cầu các bên tuân thủ thực hiện.
  • Bước 4: Hoàn tất khiếu nại
   Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.
V. Quy trình thanh toán
 • Khi học viên đăng ký dịch vụ tính phí, thì học viên sẽ sử dụng kênh thanh toán được phép của Zuni để thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn kênh thanh toán: ngân hàng (thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế), thẻ điện thoại, thẻ Zing, Zing Xu.
 • Các bước thanh toán như sau:
  • Bước 1: Người học chọn kênh thanh toán
  • Bước 2: Tùy thuộc vào từng kênh thanh toán, người dùng nhập thông tin cần thiết
  • Bước 3: Thanh toán thành công, website sẽ thông báo giao dịch thành công và chuyển về trang chi tiết khóa học.
   Thanh toán không thành công, website sẽ thông báo giao dịch không thành công và gợi ý người dùng thử lại hoặc chuyển qua trang khác.
VI. Đảm bảo an toàn giao dịch
 1. Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch
  • Các giao dịch của khách hàng đều được mã hóa thông tin đường truyền theo chuẩn SSL/HTTPS.
  • Cuối tháng, Zuni sẽ tiến hành đối soát thông tin thanh toán giữa các bên Zuni và kênh thanh toán nội bộ để kiểm tra và phát hiện lỗi nếu có và để xác nhận doanh thu.
  • Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: tên khóa học, học phí và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.
  • Bảo vệ quyền lợi :
   • Công bố công khai, chi tiết thông tin về Zuni.vn và Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Zuni tại website Zuni.vn, công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Zuni.vn.
 2. Bảo vệ quyền lợi học viên
  • Khi yêu cầu phát hành khóa học trên sàn giao dịch thương mại điện tử Zuni.vn, giảng viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Thông tin cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Zuni.vn quản lý trong mục dữ liệu quản lý.
  • Bắt buộc giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về khóa học và thông tin của giảng viên để người học có thể tìm hiểu khóa học trước khi đăng ký học.
  • Kiểm duyệt chất lượng nội dung, chương trình khóa học trước khi phát hành, cập nhật.
  • Đảm bảo quyền được học của học viên sau khi học viên đã đăng ký khóa học thành công trừ các trường hợp khóa học có nội dung vi phạm luật pháp, cần phải ngừng phát hành.
  • Xây dựng cơ chế báo lỗi: người học có thể báo lỗi khi nội dung đăng tải bị sai kiến thức, không xem được…
 3. Bảo vệ quyền lợi giảng viên
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảng viên
  • Cung cấp cho giảng viên thông tin thống kê doanh thu khóa học, chi tiết đến từng giao dịch. Xử lí khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng:
  • Các khiếu nại về thông tin thanh toán của khách hàng sẽ được Zuni tiếp nhận và xử lý theo quy trình khiếu nại công bố trên website.
  • Zuni sẽ làm việc với các bên liên quan để đối soát, kiểm tra log hệ thống, thu thập thông tin từ các bên… để tìm hiểu nguyên nhân và xác định rõ nội dung vụ việc.
  • Trường hợp cần thiết sẽ Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.
  • Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp sẽ kiểm tra các thông tin dữ liệu lưu trữ, áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi khách hàng như khôi phục dữ liệu, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
  • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... khách hàng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Zuni cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Zuni sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
VII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 1. Thu thập thông tin cá nhân
  Trong quá trình cung cấp dịch vụ Zuni.vn sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng kí như sau:
  • Thông tin đăng kí thành viên, bao gồm:
   • Thông tin chung: tên đăng nhập, email, tên hiển thị, tên trường, giới thiệu về bản thân, hình đại diện.
   • Thông tin cá nhân (theo quy định về mạng xã hội tại Thông tư 09/2014/TT-BTTTT): Họ và tên thật, giới tính, điện thoại, địa chỉ thật, ngày sinh, thông tin CMTND/hộ chiếu (hoặc thông tin của người giám hộ nếu chưa có CMTND/hộ chiếu).
   • Nếu là thành viên có khóa học phát hành trên Zuni.vn, có thêm các thông tin sau: danh hiệu, nơi công tác, lĩnh vực giảng dạy.
  • Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ:
   • Thông tin do thành viên đăng trên khóa học, phòng thi thử, diễn đàn hỏi đáp, tin tức như thông tin, nội dung khóa học, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi.
   • Kết quả các bài tập, bài kiểm tra trong khóa học, phòng thi thử.
   • Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin zuni.vn đưa ra, bằng email hoặc trên website.
 2. Sử dụng thông tin
  • Zuni có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của thành viên cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Zuni, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của các thành viên.
  • Zuni có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ thành viên tốt hơn. Zuni không sử dụng thông tin của thành viên vào mục đích bất hợp pháp. Zuni được quyền cung cấp thông tin của thành viên cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
   • Chúng tôi được thành viên chấp thuận.
   • Dịch vụ do website của zuni cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
   • Theo các quy định của pháp luật
   • Trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ của bên thứ ba liên kết trên Zuni để truy cập, đề nghị thành viên đọc và đồng ý thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư về sản phẩm đó.
  • Zuni luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên Zuni không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, Zuni không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
  • Mọi thông tin cá nhân của thành viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Quy chế này.
  • Trong quá trình sử dụng Zuni, Thành viên đồng ý nhận tất cả thông báo từ Zuni liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của thành viên.
 3. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
  • Zuni.vn xác thực thông tin cá nhân của giảng viên và kiểm duyệt thông tin khóa học để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp trong khóa học.
  • Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm tài khoản của mình hoặc yêu cầu Zuni.vn xóa, hủy bỏ tài khoản của mình.
  • Trong trường hợp thành viên không thể đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của Zuni.vn để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.
VIII. Quản lý thông tin xấu
 1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Zuni.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn, đặc biệt thông tin về học phí, chất lượng khóa học. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.
 3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn trong bản Quy chế này.
 5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Zuni.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn.
 6. Danh sách các nội dung cấm đăng tải tại Zuni.vn
  • Khóa học có các nội dung vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của Zuni, Khóa học có nội dung chống phá nhà nước, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác.
  • Khóa học có các nội dung quảng cáo.
 7. Khóa học đăng tải trên Zuni.vn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khóa học do Zuni.vn đề ra.
 8. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website

  Cơ chế kiểm soát khóa học

  Zuni.vn xây dựng quy trình kiểm duyệt chất lượng của khóa hoc do người dùng đăng lên trước khi phát hành.

  Cơ chế báo lỗi nội dung

  Zuni.vn xây dựng hệ thống báo lỗi dành cho đề thi, video bài giảng. Người dùng có thể báo lỗi ngay tại các đề thi, video bài giảng trong các trường hợp: không xem được, sai kiến thức, có nội dung xấu… Bộ phận phát triển nội dung sẽ kiểm tra và chỉnh sửa lại theo các báo lỗi này.

  Cơ chế báo xấu bình luận

  Zuni.vn xây dựng cơ chế báo xấu đối với các bình luận trên website. Người dùng có thể báo xấu khi bình luận có nội dung xấu, nói tục, chửi bậy, phản cảm, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, chống phá nhà nước… Zuni.vn cập nhật các báo xấu để xử lí: xóa bình luận hoặc/và khóa tài khoản thành viên.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 1. Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 2. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: support@zuni.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn;
 3. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Zuni.vn
 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn nêu ra.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có quyền ngừng phát hành khóa học, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung khóa học nếu Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn phát hiện khóa học có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác, phá hoại hoạt động của website.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có quyền từ chối phát hành khóa học mà Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn cho rằng không đủ chất lượng về mặt chuyên môn, có nội dung không phù hợp với đối tượng học viên của Zuni.vn.
  • Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt, các khóa học đang phát hành của thành viên cũng sẽ chuyển sang trạng thái ngưng phát hành
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  • Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website Zuni.vn
 1. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên
  1. Quyền
   • Thành viên có quyền tham gia vào các khóa học miễn phí / có phí trên Zuni.vn.
   • Thành viên có quyền đăng ký trở thành giảng viên để bắt đầu giảng dạy trên Zuni.vn.
   • Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.
   • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
  2. Nghĩa vụ
   • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
   • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
   • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cá nhân, tổ chức và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
   • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
   • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn trong bản Quy chế này.
   • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
 2. Quyền và nghĩa vụ của giảng viên
  1. Quyền
   • Khi đăng ký trở thành giảng viên của Zuni.vn, thành viên sẽ được quyền khởi tạo các khóa học trực tuyến của mình trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
   • Giảng viên sẽ có quyền sử dụng các dịch vụ, quản lý khóa học và các học viên của mình trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
   • Giảng viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng khóa học và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
   • Giảng viên sẽ có quyền yêu cầu hỗ trợ từ Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn trong quá trình vận hành khóa học của mình nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người học. Việc hỗ trợ cụ thể sẽ được quy định trong hợp đồng.
   • Giảng viên có quyền yêu cầu cung cấp kênh giảng dạy trực tiếp (live streaming). Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn sẽ cung cấp quyền cho giảng viên sau khi kiểm định chất lượng thông qua chất lượng khóa học và chất lượng giảng dạy trực tuyến thử.
   • Giảng viên có quyền chủ động xây dựng học phí cho khóa học của mình.
  2. Nghĩa vụ
   • Giảng viên cam kết những thông tin chứng thực cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn là chính xác và hoàn chỉnh.
   • Giảng viên tự chịu trách nhiệm về nội dung khóa học, dịch vụ cung cấp trong khóa học của mình.
   • Giảng viên có trách nhiệm vận hành và quản lý các hoạt động trong khóa học của mình. Trong trường hợp phát hiện hành vi gây rối, phá hoại bởi thành viên khác, giảng viên có trách nhiệm báo cho ban quản lý Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn.
   • Trong trường hợp có khiếu nại của học viên về khóa học, giảng viên phải hợp tác với ban quản lý Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn để giải quyết.
   • Nếu Người Sử Dụng là người dạy học, chia sẻ kinh nghiệm dạy học, dạy các chuyên đề, khóa học, phát clip, video day học, dạy học trực tuyến… và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với tiêu chí của Zuni. Người Sử Dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên Zuni các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
 3. Quyền và nghĩa vụ của học viên
  1. Quyền
   • Sau khi đăng ký khóa học thành công, học viên có quyền học tập trong khóa học, bao gồm xem video bài giảng, tài liệu, làm bài tập, bài kiểm tra… tùy theo chương trình của khóa học và sử dụng các dịch vụ khác trong khóa học như thảo luận với giảng viên và học viên khác.
   • Học viên có quyền thông báo với ban quản lý Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn nếu phát hiện nội dung vi phạm pháp luật, sai kiến thức, không đảm bảo chất lượng hoặc các vấn đề về kĩ thuật.
   • Học viên có quyền khiếu nại nếu khóa học không đảm bảo chất lượng như giảng viên đã cam kết.
  2. Nghĩa vụ
   • Học viên tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán học phí và đăng ký khóa học.
   • Học viên không được có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy đinh của Zuni.vn, phá hoại khóa học, cản trở việc học tập của học viên khác, cản trở việc giảng dạy của giảng viên, xúc phạm nhân phẩm danh dự của giảng viên và học viên khác.
   • Học viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung học viên đăng lên trong khóa học như thảo luận, kết quả bài tập, bài kiểm tra, bài tập nộp cho giảng viên…
XII. Điều khoản áp dụng
 1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết
 2. Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Zuni.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
XIII. Điều khoản cam kết
 • Các thành viên tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT Zuni.vn cam kết thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 • Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Thành viên khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Zuni.vn.
Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT Zuni.vn:
 • Cổng giáo dục trực tuyến tương tác mở Zuni.vn
 • Công ty/Tổ chức: Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Zuni
 • Địa chỉ: 459 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: support@zuni.vn