Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

câu này A chứ ạ

chim thì cái là XY mà

#Gợi ý đáp án Biology

theo mình là B,ko thể trên NST giới tính đc

#Gợi ý đáp án Biology
câu 29 đáp án sai : đáp án đúng theo mình tính là 931 cây
#Bình luận đề thi Biology

d chứ

 

#Gợi ý đáp án Biology

GIAI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ LẦN 2 - 2014 - MÔN SINH HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH - NGHỆ AN
#Bình luận đề thi Biology

đáp án sai

 

#Gợi ý đáp án Biology

A?

#Gợi ý đáp án Biology

Đáp an la biến dị cá thể 

#Gợi ý đáp án Biology

C chứ =.=

#Gợi ý đáp án Biology

đáp án d đúng

 

#Gợi ý đáp án Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực