Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Em chào mọi người ạ. Em rất yêu thích bộ môn sinh học 9 và có tự tìm hiểu nhưng quả thực là đôi khi em rất khó hiểu và lú lẫn về những định nghĩa cũng như về 1 số thứ ở bộ môn này. Em mong mọi người giải đáp giúp em ạ.

Theo như lý thuyết thì 1 tế bào có n (number) NST.

+ Khi NST ở dạng đơn bội ( chỉ có 1 bản sao NST trong cặp tương đồng ), ký hiệu: n

+ Khi NST ở dạng lưỡng bội ( gồm 2 NST tương đồng có nguồn gốc khác nhau, 1 từ bố 1 từ mẹ ), ký hiệu 2n. Ví dụ 1 cặp NST lưỡng bội sẽ có dạng: 1 ( đỏ ) 1 (xanh) đứng cạnh nhau. Nhưng trong một hình ảnh trên wikipedia được cung cấp bởi một thầy dạy ở trường Bưởi thì cặp NST lưỡng bội lại có dạng / 2 ( đỏ ) 2 xanh / đứng cạnh nhau. Còn đơn bội thì có dạng 1/ ( đỏ ) 1 (xanh) / đứng cạnh nhau. Nhưng rõ ràng theo định nghĩa thì NST đơn bội chỉ có 1 chiếc là bản sao của hoặc bố ( hoặc mẹ ) thôi ạ. Vậy thì hình ảnh được cung cấp trên Wikipedia là sai hay là do em hiểu sai định nghĩa ạ ?

Lại về lý thuyết, em luôn tự hiểu rằng: 

n = 1 bộ = 23 cặp NST => Tế bào có 23 chiếc NST nếu NST đơn

=> Tế bào có 46 chiếc NST nếu NST lưỡng bội.

2n đơn là 1 cặp NST nhiễm sắc thể có 2 NST y hệt nhau lấy từ hoặc mẹ hoặc bố riêng biệt chứ không nửa bố nửa mẹ như NST lưỡng bội

2n kép là 1 cặp NST có 2 NST mà trong đó, mỗi NST có 2 cromatids chị em ( có nguồn gốc 1 từ bố 1 từ bố 1 từ mẹ dính nhau ở tâm động ) => 1 cặp 2n kép có 4 chiếc NST.

Vậy còn 4n đơn thì sao ạ ? có phải 4n đơn là 4 chiếc NST y hệt nhau chung nguồn gốc ở cùng 1 cặp không ạ ? 

Mong mọi người giải đáp giúp em những câu hỏi trên ạ ^^

#Hỏi đáp Biology
Gen có chiều dài 0,3876um và 2964 liên kết hiđrô. trên mạch khuôn thứ nhất của gen có nu loại t chiếm 30% số nu của mạch bảng phiên mã từ mạch khuôn của gen có 456 ribônu loại G. hãy xác định: Phân tử mARN do gen tổng hợp có bao nhiêu liên kết hóa trị Số nu mỗi loại của gen Số ribônu mỗi loại trong phân tử mARN và số nu mỗi loại trên mạch đơn của gen trên
#Hỏi đáp Biology
xét gen 1 và gen 2 .gen 1 có số liên kết hidro ít hơn số lk hidro của gen 2 là 300 trong lúc gen 2 có số lk hóa trị nhiều hơn số lk hóa trị của gen 1 là 150.cả hai gen đều trải qua quá trình nhân đôi ADN 4 lần liên tiếp đòi hỏi mt cung cấp 60750 nu tự do ,trong đó có 19800 nu tự do loại X.a)tìm chiều dài của gen b) tính số nu tự do mỗi loại mt cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen c)tổng lk hiđrô bị phá vỡ,số lk hóa trị được hình thành qua quá trình nhân đôi của cả 2 gen giải chi tiết giùm em ạ
#Hỏi đáp Biology

Ở ruồi giấm các gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh nằm trên cặp nhiễm sức thể số II, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen trên Y, gen quy định chiều dài lông nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác . Biết rằng mỗi gen đều có 2 alen, không có đột biến xảy ra. Số loại kiểu gen tối đa có thể tạo ra qua ngẫu phối là ?

A.135    B.150     C.105     D.120

#Hỏi đáp Biology

Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab DE/de khi giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp gen nhiễm sắc thể thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

#Hỏi đáp Biology

Xét 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab DE/de khi giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể thì số tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

 

#Hỏi đáp Biology

Một hợp tử có 2n = 38 nguyên phân liên tiếp ,biết chu kì nguyên phân là 70 phút tỷ lệ thời gian giữa chu kỳ trung gian với quá trình nguyên phân là 5 /2 và thời gian của kì đầu kì giữa kì sau và kỳ cuối tương ứng với các tỉ lệ lệ là: 1,5 :1: 1,5 :1 .Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn kì trung gian của lần phân bào đầu tiên .Hãy cho biết thời gian của kì trung gian và các kì của quá trình nguyên phân hợp tử nguyên phân được 4giờ 27phút , xác định số tế bào con ,số cromatit số lượng và trạng thái các nhiễm sắc thể trong tất cả các tế bào conn tại thời điểm trên.

#Hỏi đáp Biology
làm thế nào để tăng độ đa dạng sinh học
#Hỏi đáp Biology

B6

#Hỏi đáp Biology

Nêu các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới

#Hỏi đáp Biology

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực