Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học

Cho tam giác abc nhọn nội tiếp đường tròn tâm o. Kẻ đường cao be và cf. Kẻ tiếp tuyến đường tròn tâm o tại b và c cắt nhau tai k. Nối ak cắt đường tròn tại d. Chứng minh ak qua trung điểm ef

#Hỏi đáp Mathematics

Hỗn hợp E gồm 3 Ancol no , mạch hở X ( đơn chức ) , Y ( hai chức ) , Z ( ba chức ) , đêù có phân tử khối nhỏ hơn 100. Đốt cháy hoàn toàn 40,2gam E thu được 29,12lit khí CO2 đktc . Nếu cho 40,2gam E tác dụng hết với 34,5gam kim loại Na , phản ứng kết thúc thu được 73,4gam chất rắn . Mặt khác 40,2gam E hòa tan vừa đủ 22,05gam Cu(OH)2 . Xác định % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp E

#Hỏi đáp Chemistry

Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn cùng kích cỡ gồm 70 bóng màu trắng với tỉ lệ bóng hỏng là 1%, 30 bóng màu vàng với tỉ lệ bóng hỏng là 2%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng này. Tính xác suất để người này mua được bóng đèn tốt ?

 

#Hỏi đáp Mathematics

16. The student......cheating ơn the test although her teacher caught her in the act

A. denied

B. refused

C. rejected

D. resisted

17. The firm I work for has over five hundred

 A employers B. colleagues

C. attendants

D.employees

18. There was a....Of lightning and it suddenly started pouring with rain

A. clap

B. bunch

C. flash.    D.flock

 

 

 

#Hỏi đáp Foreign Language

Chi tứ diện ABCD , tam giác ABC và ACD cân tại A và B; M là trung điểm của CD.

a) Cm (ACD) vuông với (BCD) b) Kẻ MH vuông BM chứng minh AH vuông với(BCD) c) Kẻ HK vuông (AM), cm HK vuông góc(ACD)
#Hỏi đáp Mathematics

x^2y^2-6y^2+8=0 and x^3y^3-6xy^3-10y^2+8=0

#Hỏi đáp Mathematics

Mn giúp em giải mấy câu này vs ạ. Em c.on nhìu ạ

1. I regret having to leave the party early ( APOLOGIZE ) 

=> I.........................................leave the party early

2. If we have a discussion about the problem, we might find a solution.   DISCUSS

=> If........................................we might find a solution.

3. The house was in darkness except for a light in the kitchen ( PART )

=> The house was completely............. a light in the kitchen.

4. The price of the room includes breakfast ( is )

=> Breakfast............................price of the room

5. Some people said Peter stole the pen ( ACCUSED )

=> Peter.........................thr pen by some people

6. The police are examining the case carefully ( LOOKED )

=> The case.........................carefully by the police

7. It is posible that the cat got run over by a car ( KILLED )

=> The cat........................ by a car

#Hỏi đáp Other
Viết từ 6-8 câu về suy nghĩ về lòng nhân ái ( Trong văn bản "Sống chết mặc bay")
#Hỏi đáp Literary
Ozon hoá V lít khí Oxi,thể tích khí thu được sau phản ứng giảm 2 lít so với thể tích khí ban đầu,Giá trị của V là
#Hỏi đáp Mathematics

1 Rumour about the president's non-stop embezzlement from the charity has gona found recently

The prsident....

2 He is norminated for his persistent work for 15 years to find out the important theory

The work he....

3 Jimmy had a terrible cold so he was absent from class for two days

Coming...

4 The whole story is very likely to be forgotten by next term

In all

5 We unable to decide now because it would be the toughest decision we have ever made

Such

6 Apparently, he was more receptive to strange ideas than anybody else

Nobody seems

#Hỏi đáp Foreign Language

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực