Luyện thi THPTQG

Lọc câu hỏi theo

Lĩnh vực
Môn học
tìm GTNN của x - 4.căn (x-1)
#Hỏi đáp Mathematics

tại sao người có trình độ kĩ thuật cao được nhà nước ưu đãi??

#Hỏi đáp Other
The Boston Maratho......every April on Patriot's Day attracts thousands of runners and tourists A. is held B. was held C. held D. holding em tra đáp án là C nhưng không hiểu tại sao là C ạ, mn giúp em với ạ
#Hỏi đáp Foreign Language
cos2x - cos8x + cos5x =1
#Hỏi đáp Mathematics
Chỉ dùng 1 chất thử có thể phân biệt được 3 dd : phenol (trong etanol), hồ tinh bột và lòng trắng trứng. Chất thử đó là :     

A. dd Br2.                               B. dd I2.          C. Cu(OH)2.                           D. dd HNO3.

Mọi người ơi chỉ em với ạ. Giải thích tại sao nữa. Em cảm ơn ạ

#Hỏi đáp Chemistry
Tại sao nói Cương lĩnh là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin vào cách mạng Việt Nam ?
#Hỏi đáp Other

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 20cm, khối lượng m = 5 kg. Đĩa có trục quay đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt đĩa. Đĩa đang đứng yên thì chịu tác dụng của lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành đĩa. Bỏ qua ma sát. Tìm momen lực tác dụng lên đĩa

#Hỏi đáp Physics

Một vật nhỏ khối lượng m trượt không ma sát trên một mặt cong. Vật va chạm vào đầu một thanh đồng chất khối lượng M, dài l và dính vào đó. Thanh có trục quay tại O nên đã quay đi một góc  trước khi tạm dừng lại. Tìm biểu thức mô men động lượng của vật ngay trước khi va chạm đối với trục quay (o)

#Hỏi đáp Physics

Một người ngồi trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ, mỗi quả 3,0kg. Khi người ấy dang tay theo phương ngang, các quả tạ cách trục quay 1,0m và người quay với tốc độ góc 0,75rad/s. Giả thiết mô men quán tính của hệ “người + ghế” là không đổi và bằng 3,0kg.m2 . Sau đó kéo quả tạ theo phương ngang lại gần trục quay cách trục quay 0,30m. Tìm moment quán tính của hệ lúc đầu A. B. C. D

#Hỏi đáp Physics

Một đĩa tròn bán kính R = 20cm , khối lượng m1 = 4kg quay quanh trục thẳng đứng đi qua tâm với tốc độ góc  = 2rad/s. Trên đĩa có một thanh mảnh gắn chặt với nó, có khối lượng m2 = 0,5kg, dài 2R nằm trùng với đường kính của đĩa. Tìm mô men quán tính của hệ đối với trục quay thẳng đứng đi qua tâm

#Hỏi đáp Physics

Cố vấn tích cực tháng

Thành viên tích cực