Luyện thi THPTQG

Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab DE/de khi giảm phân xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp gen nhiễm sắc thể thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni