Luyện thi THPTQG

Một hợp tử có 2n = 38 nguyên phân liên tiếp ,biết chu kì nguyên phân là 70 phút tỷ lệ thời gian giữa chu kỳ trung gian với quá trình nguyên phân là 5 /2 và thời gian của kì đầu kì giữa kì sau và kỳ cuối tương ứng với các tỉ lệ lệ là: 1,5 :1: 1,5 :1 .Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn kì trung gian của lần phân bào đầu tiên .Hãy cho biết thời gian của kì trung gian và các kì của quá trình nguyên phân hợp tử nguyên phân được 4giờ 27phút , xác định số tế bào con ,số cromatit số lượng và trạng thái các nhiễm sắc thể trong tất cả các tế bào conn tại thời điểm trên.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni