Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/02/1990
Giới tính
Nữ

Bạn bè (2 bạn)