Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/01/1992
Giới tính
Nam

Bạn bè (7 bạn)