Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
23/10/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình
Tự giới thiệu
hòa đồng