Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Foreign Language
Tiểu sử
Thủ khoa khối D - Kinh Tế Quốc dân 
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Đại học Kinh tế Quốc dân
facebook.com/vu.lan.huong.32