Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
15/01/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Lê Hữu Trác I - Hà Tĩnh