Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
PGS. TS
Nơi công tác
THPT Lương Thế Vinh
Lĩnh vực giảng dạy
Toán Học
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu

Tài khoản đại diện cho tập thể các thầy giáo bộ môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh tham gia dự án giáo dục vì cộng đồng Zuni


Nhóm tác giả:


- Biên soạn đề cương và cố vấn nội dung: PGS. TS Văn Như Cương, hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội


- Giảng viên thực hiện video :


1. Tiến sĩ Phạm Đức Thoan (Trưởng nhóm), Trưởng bộ môn Toán học - khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐH Xây Dựng HN; Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh
2. Ths. Nguyễn Trọng Phong, Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh
3. Ths. Nguyễn Thế Chinh, Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh
4. Ths. Nguyễn Xuân Linh, Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.