Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Bạn bè (4 bạn)