Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Là một người yêu thích công nghệ cao, thích tìm hiểu cách tấn công và tìm cách bảo mật.

Bạn bè (8 bạn)