Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
08/08/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Bình Giang - Hải Dương

Bạn bè (2 bạn)