Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/07/1994
Môn học cố vấn
Physics
Giới tính
Nam