Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
03/08/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (1 bạn)