Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
Tr­ường Trung cấp nghề T­ thục Điện tử - Cơ khí và Xây dựng Việt Hàn - Hà Nội

Bạn bè (1 bạn)