Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Mê Linh - Hà Nội

Bạn bè (3 bạn)