Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
30/12/1996
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
học ngu mà nhác

Bạn bè (12 bạn)