Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
27/10/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (11 bạn)