Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/07/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (1 bạn)