Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Tự giới thiệu
Cần cù bù thông minh
"Không cần bận tâm những gì bạn đã mất
Chỉ cần trân trọng những thứ bạn đang có
Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại
Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất."