Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Học sinh lớp 12 THPT Triệu Sơn 1

Bạn bè (3 bạn)