Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình