Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
04/08/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Đồng Quan - Hà Nội
Tự giới thiệu
:)

Bạn bè (1 bạn)