Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
21/12/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Vạn xuân- Hoài Đức - Hà Nội

Bạn bè (1 bạn)