Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/03/1997
Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội - Hà Nội