Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THCS & THPT Việt Mỹ - Hồ Chí Minh

Bạn bè (12 bạn)