Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
15/04/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Lai Vung 1 - Đồng Tháp