Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
28/05/1996
Môn học cố vấn
Foreign Language
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Yên Khánh A - Ninh Bình
Tự giới thiệu
Get addicted to learning English