Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
07/01/1995
Giới tính
Nam

Bạn bè (10 bạn)