Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
Kỹ sư
Nơi công tác
Dịch vụ online
Lĩnh vực giảng dạy
Điện tử, máy tính, Anh văn
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật máy tính tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
Tốt nghiệp năm 2011
Kinh nghiệm làm việc
+FPT software
+Renesas

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.

Khóa học đang dạy (1)