Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/10/1995
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Vui vẻ, hòa đồng............