Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
14/07/1995
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Lộc Thanh - Lâm Đồng

Bạn bè (1 bạn)