Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
16/05/1996
Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Lịch sử
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Thanh Miện - Hải Dương