Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
PGS. TS, giáo viên Chuyên KHTN
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Quá trình công tác:
- Từ 1969 - 1975: Học Đại học tổng hợp Hóa tại trường ĐHTH Gdansk - Ba Lan. Tốt nghiệp loại giỏi
- Từ 12/1975 - 2010: Làm CBGD tại bộ môn Hữu cơ khoa Hóa học - ĐHTH Hà Nội - ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
- Từ 2010 - nay: Giáo viên trường THPT Chuyên KHTN
- Bảo vệ luận án tiến sĩ hệ nghiên cứu sinh ngắn hạn năm 1985
- Được phong tặng chức danh PGS năm 2001
- Năm 1977 Biệt phái vào ĐH Tây Nguyên
- Năm 1990 công tác tại Hà Lan
- Đã công bố 50 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ trong và ngoài nước
- Tham gia huấn luyện học sinh giỏi và bồi dưỡng giáo viên THPT

Sách xuất bản:
- 100 câu hỏi và bài tập hữu cơ
- Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ
- Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
- Luyện thi trắc nghiệm môn Hóa

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.