Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
15/07/1995
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Life is like riding a bicycle. To keep balance, you must keep moving.