Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
21/11/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp

Bạn bè (1 bạn)