Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
02/11/1993
Môn học cố vấn
Physics
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
26.5 điểm thi đại học
Chuyên Hóa CBG