Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
17/12/1999
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Nông Cống 4 - Thanh Hóa