Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Là một ng hòa đồng vui tính dễ gần......
Nhưng đôi lúc rất nóng tính....mưa nắng thất thường