Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Nguyễn Khuyến - Quảng Nam

Bạn bè (2 bạn)