Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Buôn Hồ - Đắc LắK

Bạn bè (1 bạn)