Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
30/01/1996
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Tự tạo website học trực tuyến chỉ trong vòng 10 phút https://goo.gl/s4c9bv